Nejlépe třídí odpady lidé v Uherském Brodě, Šumicích, Bánově a Kaňovicích

Má to smysl, třiďte odpad!

více