• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s krajskými výsledky za rok 2021.

     

     více

Aktuality

Ve Valmezu se otevřela Brána recyklace

Tradičně v říjnu pořádá Valašské ekocentrum ČSOP za podpory města Valašské Meziříčí a ve spolupráci s neziskovou společnosti EKO-KOM osvětové akce a výukové programy v…

Zlínský kraj přispívá na nákup laviček z recyklovaných plastů

Lavičky, ploty nebo třeba dětská hřiště z recyklovaných plastů a pneumatik si prohlédly v obcích v kraji statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a vedoucí odboru…

Češi to mají k barevným nádobám blíže než Usain Bolt do cíle

Jamajský sprinter Usain Bolt posunul hranice lidských možností, když uběhl 100 metrů za necelých deset sekund. Za jak dlouho dojdete k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad, když jeho průměrná…

Barevné kontejnery
ve Zlínském kraji

Obyvatelé Zlínského kraje mají možnost své odpady aktuálně do 5 070 modrých kontejnerů na papír, 5 800 žlutých kontejnerů na plast, 5 708 kontejnerů na sklo, 234 kontejnerů na nápojový karton a 717 kontejnerů na kov. K tomu mají ještě k dispozici 5 396 menších nádob na papír a 7 629 na plast, které mají přímo u svých domů. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 105 obyvatel.

Kontejnery nemusí být umístěny ve všech obcích a městech, protože ne všude se třídí odpady právě do barevných do kontejnerů.


V roce 2021 vytřídil každý obyvatel Zlínského kraje v průměru


22 kg
papíru

15,6 kg
plastu

14,3 kg
skla

0,28 kg
nápojového kartonu

27,7 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více